Działanie 1.2 WRPO

Całkowita wartość projektu: 2 444 000,00 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 1 200 000,00 PLN

Okres realizacji projektu: 00.00.2007r. – 00.00.2013r.