Działanie 3.2.2 POIR

„Wdrożenie nowej technologii produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem włókna bazaltowego”

CID-ROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zrealizowała projekt pt. „Wdrożenie nowej technologii produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem włókna bazaltowego”. Projekt dofinansowywany był w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.

Celem realizacji projektu była inwestycja technologiczna polegająca na wdrożeniu własnej, nowej technologii o nazwie „Technologia produkcji granulatu oraz procesu rozdmuchu związanej ze zwiększeniem pożądanych właściwości recyklatów PEHD poprzez wzmocnienie struktury tworzywa włóknem bazaltowym”. Jest to całkiem nowa technologia, która stanowi tajemnicę spółki CID-ROL i nie jest wiedzą publicznie znaną, a tym samym stanowi technologiczne know-how firmy.

Technologia ta przyczyniła się do wprowadzenia nowych korzystnych rozwiązań, które do tej pory nie były stosowane w rozwiązaniach alternatywnych. W celu wdrożenia technologii niezbędne było nabycie określonych maszyn i urządzeń, a następnie rozmieszczenie ich zgodnie z przygotowanym Planem zagospodarowania linii technologicznej.

W wyniku realizacji projektu spółka CID-ROL uruchomiła produkcję nowych wyrobów takich jak: nowatorskie kanistry z lejkiem, innowacyjne nakrętki oraz wysokiej wytrzymałości i jakości innowacyjny regranulat PE-HD z włóknem bazaltowym.

Efekty projektu:
• wdrożenie nowej technologii produkcji,
• uruchomienie produkcji nowych, innowacyjnych wyrobów w oparciu o wdrożoną technologię,
• wzrost zatrudnienia w firmie,
• zwiększenie poziomu innowacyjności na rynku krajowym i światowym,
• wzrost przychodów całkowitych ze sprzedaży,
• zwiększenie rozpoznawalności firmy,
• pozyskanie nowych rynków zbytu – krajowych i zagranicznych,
• wzrost konkurencyjności firmy.

Całkowita wartość projektu: 11 220 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 5 024 250,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.06.2017r. – 28.02.2019r.