Działanie 4.3 POIG

„Wdrożenie nowej technologii produkcji pojemników z dodatkiem porowatego kompatybilizatora pochodzenia wulkanicznego”

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe CID-ROL Tomasz Futro w okresie od 27.09.2012 do 27.03.2014 realizowało Projekt „Wdrożenie nowej technologii produkcji pojemników z dodatkiem porowatego kompatybilizatora pochodzenia wulkanicznego”, współfinansowany w ramach Działania 4.3 „Kredyt technologiczny”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

W ramach inwestycji utworzono nowy wydział produkcyjny oraz zakupiono innowacyjną linię do rozdmuchiwania pojemników z recyklatów kompaundowanych za pomocą nowego kompatybilizatora pochodzenia mineralnego. Taki ekologiczny kompatybilizator umożliwiający rozdmuchiwanie niejednorodnych recyklatów poliolefin to najnowszy trend w technologii przetwórstwa polimerów termoplastycznych.

Zrealizowany Projekt umożliwił uruchomienie produkcji nowych produktów takich jak kanistry z tworzywa sztucznego o pojemności nominalnej 10 litrów i 20 litrów, metodą rozdmuchiwania z recyklatu polietylenu z kompatybilizatorem w postaci wulkanicznego tufu. Nowe produkty cechują się znakomitymi parametrami technicznymi.

Przedmiotowa inwestycja przyczyniła się do rozwoju technologicznego firmy CID-ROL, a tym samym zwiększenia jego konkurencyjności na rynku krajowym, zagranicznym i wzrostu przychodów całkowitych ze sprzedaży oraz zwiększenia rozpoznawalności firmy.

„Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
„Inwestujemy w waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu: 6 410 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 846 000,00 PLN

Okres realizacji projektu: 27.09.2012r. – 30.06.2014r.