Polityka Jakości

Zintegrowany System Zarządzania zgodny z ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. jest dowodem na spełnianie oczekiwań naszych klientów i społeczeństwa a także sposobem na zarządzanie Spółki CID - ROL. 

Naszym głównym celem jest umacnianie się na pozycji lidera w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań technicznych. 

Poprzez nastawienie na spełnienie oczekiwań klientów, powiększanie asortymentu dający możliwość do ciągłego rozwoju. Pracownicy Spółki zawsze i we wszystkich warunkach postępują w sposób odpowiedzialny za stan środowiska. 

Jako dynamicznie rozwijające się Firma stawiamy na wzrost zatrudnienia, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników ukierunkowane również na zagadnienia ochrony środowiska naturalnego.

Firma dąży do systematycznego podnoszenia jakości produkowanych wyrobów oraz świadczonych usług, dostosowując je do wymagań i oczekiwań Klientów z poszanowaniem środowiska naturalnego, gwarantując maksymalne bezpieczeństwo wszystkim pracownikom realizującym usługi kładziemy nacisk na:

  • Stały monitoring rynku, systematyczne podnoszenie jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług oraz dostosowywanie ich do wymagań, oczekiwań Klientów przez precyzyjne ustalenie wymagań jakościowych i środowiskowych oraz indywidualne doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji,
  • Współpracę ze sprawdzonymi dostawcami, spełniającymi nasze wymagania jakościowe i środowiskowe oraz terminowości w realizacji zamówień, oferowanie naszym klientom wyrobów charakteryzujących się wysoką jakością użytkową, 
  • Podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników głównie poprzez szkolenia ukierunkowane na jakość i zagadnienia ochrony środowiska naturalnego,
  • Rozwój zasobów i stosowanie rozwiązań technologicznych przyczyniających się do poprawy jakości oraz zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Każdy pracownik zna politykę zintegrowanego systemu zarządzania i stosuje jej zasady.

Niniejszym zobowiązuję się zapewnić odpowiednie zasoby i warunki do stałego zaangażowania wszystkich pracowników Spółki CID - ROL w utrzymywanie, realizację założeń wdrożonego Zintegrowanego

Systemu Zarządzania oraz jego ciągłym doskonaleniu.