Polityka Jakości

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

         Zintegrowany System Zarządzania wg normy PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015 jest dowodem na spełnianie oczekiwań naszych klientów i społeczeństwa a także sposobem na zarządzanie Spółki CID - ROL. 

Naszym głównym celem jest umacnianie się na pozycji lidera w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań technicznych. Poprzez nastawienie na spełnienie oczekiwań klientów, powiększanie asortymentu dający możliwość do ciągłego rozwoju. Jako dynamicznie rozwijające się Firma stawiamy również na wzrost zatrudnienia, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników.

Firma dąży do systematycznego podnoszenia jakości produkowanych wyrobów oraz świadczonych usług, dostosowując je do wymagań i oczekiwań  

klientów z poszanowaniem środowiska naturalnego, gwarantując maksymalne bezpieczeństwo wszystkim pracownikom realizującym usługi.

                                                                                                Zamierzenia polityki realizujemy poprzez:

  •   Stały monitoring rynku, systematyczne podnoszenie jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług oraz dostosowywanie ich do wymagań, oczekiwań klientów przez precyzyjne ustalenie wymagań oraz indywidualne doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji,
  •   Współpracę ze sprawdzonymi dostawcami, spełniającymi nasze wymagania jakościowe i środowiskowe oraz terminowości w realizacji zamówień, oferowanie naszym klientom wyrobów charakteryzujących się wysoką jakością użytkową, 
  •   Podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników głównie poprzez szkolenia ukierunkowane na jakość i zagadnienia ochrony środowiska naturalnego,
  •   Rozwój zasobów i stosowanie rozwiązań technologicznych przyczyniających się do poprawy jakości oraz zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

                                                                                                                    Zobowiązujemy się do:

  •   Przestrzegania wymagań prawnych dotyczących organizacji oraz wymagań klientów.
  •   Ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego w celu poprawy jego skuteczności i osiąganych efektów,
  •  Ochrony środowiska naturalnego podczas realizacji swojej zasadniczej działalności poprzez minimalizację zużycia zasobów naturalnych, zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska oraz właściwego zarządzania odpadami.

 

W imieniu wszystkich Pracowników przyjmuję odpowiedzialność za realizację zobowiązań zawartych w niniejszej Polityce wraz z zapewnieniem na ten cel odpowiednich zasobów.

                                                                                                                                                                                                                                                   

         Prezes Spółki