„Wdrożenie nowej technologii produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem włókna bazaltowego”

CID-ROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt pt. „Wdrożenie nowej technologii produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem włókna bazaltowego”. Projekt dofinansowywany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.

Celem realizacji projektu jest inwestycja technologiczna polegająca na wdrożeniu własnej, nowej technologii o nazwie „Technologia produkcji granulatu oraz procesu rozdmuchu związanej ze zwiększeniem pożądanych właściwości recyklatów PEHD poprzez wzmocnienie struktury tworzywa włóknem bazaltowym”. Jest to całkiem nowa technologia, która stanowi tajemnicę spółki CID-ROL i nie jest wiedzą publicznie znaną, a tym samym stanowi technologiczne know-how firmy.

Technologia ta przyczyni się do wprowadzenia nowych korzystnych rozwiązań, które do tej pory nie były stosowane w rozwiązaniach alternatywnych. W celu wdrożenia technologii niezbędne jest nabycie określonych maszyn i urządzeń, a następnie rozmieszczenie ich zgodnie z przygotowanym Planem zagospodarowania linii technologicznej.

W wyniku realizacji projektu spółka CID-ROL uruchomi produkcję nowych wyrobów takich jak: nowatorskie kanistry z lejkiem, innowacyjne nakrętki oraz wysokiej wytrzymałości i jakości innowacyjny regranulat PE-HD z włóknem bazaltowym.

Planowane efekty projektu:
• wdrożenie nowej technologii produkcji,
• uruchomienie produkcji nowych, innowacyjnych wyrobów w oparciu o wdrożoną technologię,
• wzrost zatrudnienia w firmie,
• zwiększenie poziomu innowacyjności na rynku krajowym i światowym,
• wzrost przychodów całkowitych ze sprzedaży,
• zwiększenie rozpoznawalności firmy,
• pozyskanie nowych rynków zbytu – krajowych i zagranicznych,
• wzrost konkurencyjności firmy.

Całkowita wartość projektu: 11 220 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 5 024 250,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.06.2017r. – 28.02.2019r.
W związku z realizacją projektu CID-ROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ogłasza rozpoczęcie postępowania ofertowego nr 1 na wykonanie zamówienia dotyczącego budowy hali produkcyjnej.

1. Zapytanie ofertowe – pobierz
2. Wzór formularza oferty – pobierz
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – pobierz
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków – pobierzWYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności, jako wykonawcę budowy hali produkcyjnej wybrano FIRMĘ MAMAK ŚLUSARSTWO I USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE JACEK MAMAK z Obornik.
W związku z realizacją projektu CID-ROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ogłasza rozpoczęcie postępowania ofertowego nr 2 na wykonanie zamówienia dotyczącego zakupu linii rozdmuchu z recyklatu PE-HD zbrojonego włóknem bazaltowym wraz z wtryskiem nakrętek do opakowań.

1. Zapytanie ofertowe – pobierz
2. Wzór formularza oferty – pobierz
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – pobierz
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków – pobierzDue to the implementation of CID-ROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. announces commencement of the tender procedure No. 2 for the execution of an order for the purchase of a blowmoulding used PE-HD recycled with basalt fiber and injection of nuts for packaging.

1. Inquiry No. 2 – download
2. Sample offer form – download
3. Declaration of no capital and personal affiliation – download
4. Declaration on compliance with the offer participation requirements – downloadWYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr 2

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności, jako dostawcę kompleksowej linii rozdmuchu z recyklatu PE-HD zbrojonego włóknem bazaltowym wraz z wtryskiem nakrętek do opakowań wybrano 3 wykonawców tj.
1) Suzhou Bestar Blow Molding Machinery Co., Ltd. z Chin – w zakresie wytłaczarki do produkcji kanistrów z formą, młyna do odpadu technologicznego z taśmociągiem podającym i testera szczelności kanistra.
2) AKSON Sp. z o. o. z Bydgoszczy - w zakresie wtryskarki do produkcji nakrętek z formą.
3) Dopak Sp. z o. o. z Wrocławia - w zakresie maszyny do paletyzowania i streczowania.
RESULT OF PROCEDURE FOR PUBLIC CONTRACT NO. 2

We inform you that as a result of the conducted procurement procedure in accordance with the principle of competitiveness, 3 contractors have been selected as suppliers of a complete line of blowing from recycled PE-HD reinforced with basalt fiber, together with the injection of nuts for packaging.
1) Suzhou Bestar Blow Molding Machinery Co., Ltd. from China - in terms of the production of canisters with mold, technological waste mill with conveyor belt and canister tightness tester.
2) AKSON Co., Ltd. from Bydgoszcz, Poland - in the scope of injection molding machines for the production of nuts with mold.
3) Dopak Co., Ltd. from Wroclaw, Poland - in terms of palletising and stretching machinery.